चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग २ स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | chouthi parisar abhyas bhag 2 swadhyay prashn uttare 4th standard evs part 2

 इयत्ता चौथी परिसर अभ्यास भाग 2 स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे

 

इयत्ता चौथी परिसर अभ्यास भाग 2  स्वाध्याय , चौथी परिसर अभ्यास भाग 2  अभ्यास, चौथी परिसर अभ्यास भाग 2, चौथी परिसर अभ्यास भाग 2 स्वाध्याय , चौथी परिसर अभ्यास भाग 2  स्वाध्याय,  इयत्ता चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 2  स्वाध्याय,
Iyatta chouthi parisar abhyas bhag 2  pustak , Iyatta chouthi parisar abhyas bhag 2  swadhyay , Iyatta chuthi parisar abhyas bhag 2   guide  , Iyatta chouthi parisar abhyas bhag 2   
dhada swadhyay


        विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता चौथी परिसर अभ्यास भाग 2  विषयाची अनुक्रमणिका खाली दिली गेली आहे. तुम्हांला ज्या धड्यावरचा स्वाध्याय हवा आहे त्या धड्यावर क्लिक करा. तुम्हांला त्या धड्याचा स्वाध्याय पाहता येईल.इयत्ता चौथी परिसर अभ्यास भाग 2  स्वाध्याय , चौथी परिसर अभ्यास भाग 2  अभ्यास, चौथी परिसर अभ्यास भाग 2, चौथी परिसर अभ्यास भाग 2 स्वाध्याय , चौथी परिसर अभ्यास भाग 2  स्वाध्याय,  इयत्ता चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 2  स्वाध्याय,


विषय : परिसर अभ्यास भाग २ 

अ.क्र.

पाठाचे नाव

१.

शिवजन्मापूर्वीचा महाराष्ट्र

स्वाध्याय

२.

संतांची कामगिरी

स्वाध्याय

३.

मराठा सरदार- भोसल्यांचे कर्तबगार घराणे

स्वाध्याय

४.

शिवरायांचे बालपण

स्वाध्याय

५.

शिवरायांचे शिक्षण

स्वाध्याय

६.

स्वराज्यस्थापनेची प्रतिज्ञा

स्वाध्याय

७.

स्वराज्याचे तोरण बांधले

स्वाध्याय

८.

स्वकीय शत्रूंचा बंदोबस्त

स्वाध्याय

९.

प्रतापगडावरील पराक्रम

स्वाध्याय

१०.

शर्थीने खिंड लढवली

स्वाध्याय

११.

शायीस्ताखानची फजिती

स्वाध्याय

१२.

पुरंदरचा वेढा व तह

स्वाध्याय

१३.

बादशाहाच्या हातावर तुरी दिल्या

स्वाध्याय

१४.

गड आला, पण सिंह गेला

स्वाध्याय

१५.

एक अपूर्व सोहळा

स्वाध्याय

१६.

दक्षिणेतील मोहीम

स्वाध्याय

१७.

गडकोटांचे आणि आरमाराचे व्यवस्थापन

स्वाध्याय

१८.

लोककल्याणकारी स्वराज्याचे व्यवस्थापन

स्वाध्याय

📖📖📖📖📖📖📖📖📖📖

Iyatta chouthi parisar abhyas bhag 2, Iyatta chouthi parisar abhyas bhag 2 swadhyay , Iyatta chuthi Marathi guide  , Iyatta chouthi parisar abhyas bhag 2 dhada swadhyay, Iyatta chouthi parisar abhyas bhag 2 prashn uttare  , 4th standard parisar abhyas bhag 2 swadhyay prashn uttare4th std parisar abhyas bhag 2 textbook pdf Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url