Homepage माझा अभ्यास

Latest Posts

६. नोकरशाही स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरीकशास्त्र | Nokarshahi swadhyay prashn uttare iyatta 8vi

Nokarshashi swadhyay iyatta aathvi |   नोकरशाही स्वाध्याय इयत्ता ८वी    इतिहास 8 th std history digest pdf Maharashtra board |  8 vi Nokarsh...

Omkar Pawar 17 Sep, 2023

५. राज्यशासन स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरीकशास्त्र| Rajyashasan swadhyay prashn uttare iyatta 8vi

Rajyashasan swadhyay iyatta aathvi | राज्यशासन स्वाध्याय इयत्ता ८वी   इतिहास राज्यशासन स्वाध्याय दाखवा |  इयत्ता आठवी विषय  नागरीकशास्त्र  ध...

Omkar Pawar 15 Sep, 2023

४. भारतातील न्यायव्यवस्था स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरीकशास्त्र | Bhartatil Nyayvyavstha swadhyay prashn uttare iyatta 8vi Nagarikshasatra

Bhartatil Nyayvyavstha swadhyay iyatta aathvi | भारतातील न्यायव्यवस्था स्वाध्याय इयत्ता ८वी   इतिहास भारतातील न्यायव्यवस्था स्वाध्याय दाखवा ...

Omkar Pawar 13 Sep, 2023

३.केंद्रीय कार्यकारी मंडळ स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरिकशास्त्र | Kendriy karyakari Mandal swadhyay prashn uttare iyatta 8vi

Kendriy karyakari Mandal swadhyay iyatta aathvi | केंद्रीय कार्यकारी मंडळ स्वाध्याय इयत्ता ८वी  नागरिकशास्त्र 8 th  std history digest pdf M...

Omkar Pawar 11 Sep, 2023

२. भारताची संसद स्वाध्याय इयत्ता आठवी नागरिकशास्त्र| Bhartachi Sansad swadhyay prashn uttare iyatta 8vi

Bhartachi Sansad swadhyay iyatta aathvi | भारताची संसद स्वाध्याय इयत्ता ८वी   इतिहास भारताची संसद स्वाध्याय दाखवा |  इयत्ता आठवी विषय इतिहास...

Omkar Pawar 9 Sep, 2023