-->
14. उष्णतेचे मापन व परिणाम आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Ushnateche mapan v parinam swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
१३.रासायनिक बदल व रासायनिक बंध आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Rasayanik badal v rasayanik bandh swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
१२.आम्ल, आम्लारी ओळख आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Aamla Amlari Olakh swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
11. मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Manavi sharir v indriy sanstha swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
२१. संतवाणी स्वाध्याय  इयत्ता आठवी विषय मराठी | Santvani swadhyay iyatta aathavi mrathi.
२०.शब्दकोश (स्थूलवाचन) इयत्ता आठवी विषय मराठी | Shbdkosh (sthulvachan)  swadhyay iyatta aathavi mrathi.