-->
16. प्रकाशाचे परावर्तनआठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Prakashache paravartan swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnya
15. ध्वनी आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Dhwan swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
14. उष्णतेचे मापन व परिणाम आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Ushnateche mapan v parinam swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
१३.रासायनिक बदल व रासायनिक बंध आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Rasayanik badal v rasayanik bandh swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
१२.आम्ल, आम्लारी ओळख आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Aamla Amlari Olakh swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan
11. मानवी शरीर व इंद्रिय संस्था आठवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | Manavi sharir v indriy sanstha swadhyay prashn uttare 8vi samanya vidnyan