सहावी मराठी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | Sahavi marathi prashan uttare swadhyay

 इयत्ता: ६वी.  विषय: मराठी.

सहावी मराठी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / सहावी मराठी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी विषय मराठी प्रश्न उत्तरे / Sahavi Marathi swadhyay prashan uttare / Sahavi Marathi prashn uttare 


            विद्यार्थी मित्रांनो खालील ६वी मराठी विषयाची अनुक्रमणिका दिली आहे. त्यामध्ये प्रत्येक धड्याच्या खाली असणाऱ्या स्वाध्याय ची उत्तरे पाहण्यासाठी स्वाध्याय उत्तरे यावर क्लिक करा आणि जर तुम्हाला ऑनलाईन टेस्ट द्यायची असेल तर ऑनलाईन टेस्ट यावर क्लिक करा.

सहावी मराठी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे सहावी मराठी प्रश्न उत्तरे इयत्ता सहावी विषय मराठी प्रश्न उत्तरे Sahavi Marathi swadhyay prashan uttare Sahavi Marathi prashn uttare

सहावी मराठी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे


अ.क्र.

पाठाचे नाव

भाग - १

बलसागर भारत होवो (गीत)

.............

ऑनलाईन टेस्ट

सायकल म्हणते, मी आहे ना!

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

डॉ. कलाम यांचे बालपण

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

गवतफुला रे! गवतफुल! (कविता)

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

बाकी वीस रुपयांचं काय?

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

पण थोडा उशीर झाला...

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

आपले परमवीर

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

भाग – २

माय (कविता)

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

वारली चित्रकला

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१०

सुगंधी सृष्टी

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

११

माझ्या आज्यानं पंज्यानं (कविता)

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१२

मला मोठ्ठं व्हायचंय!

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१३

आपली सुरक्षा, आपले उपाय!

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

भाग – ३

१४

आतां उजाडेल! (कविता)

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१५

बालसभा

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१६

सफर मेट्रोची

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१७

दुखणं बोटभर

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१८

बहुमोल जीवन (कविता)

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

१९

मले बाजाराला जायाचं बाई!

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

भाग – ४

२०

ओळख थोरांची

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

२१

या काळाच्या भाळावरती (कविता)

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

२२

वडिलांस पत्र

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

२३

परिवर्तन विचारांचे

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

२४

रोजनिशी

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

२५

नवा पैलू

स्वाध्याय उत्तरे

ऑनलाईन टेस्ट

२६

संतवाणी

.........

ऑनलाईन टेस्ट
सहावी मराठी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे

सहावी मराठी प्रश्न उत्तरे
इयत्ता सहावी विषय मराठी प्रश्न उत्तरे
Sahavi Marathi swadhyay prashan uttare
Sahavi Marathi prashn uttare Next Post Previous Post
3 Comments
 • Anonymous
  Anonymous January 12, 2022 at 7:50 PM

  Thank you for mazaabhyas😊👌

  • Omkar Pawar
   Omkar Pawar January 12, 2022 at 8:47 PM

   You're welcome!

  • Unknown
   Unknown February 14, 2022 at 5:32 PM

   Thanks 🙏

Add Comment
comment url