सहावी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | 6th samanya vidnyan prashn uttare

सहावी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे


सामान्य विज्ञान विषयाची अनुक्रमणिका खाली दिली आहे. प्रत्येक पाठाखाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून स्वाध्यायाचे प्रश्न आणि उत्तरे पहा.

 

सामान्य विज्ञान सहावी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / सामान्य विज्ञान सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे आणि ऑनलाईन टेस्ट / सहावी सामान्य विज्ञान ऑनलाईन टेस्ट 

Samanya vidnyan sahavi prashn uttare  Eyatta sahavi swadhyay prashn uttare        6th  samanya vidnyan swadhyay question and answersसामान्य विज्ञान सहावी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / सामान्य विज्ञान सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे आणि ऑनलाईन टेस्ट / सहावी सामान्य विज्ञान ऑनलाईन टेस्ट

सहावी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे


विषय : सामान्य विज्ञान

अ.क्र.

पाठाचे नाव

  १.

 

नैसर्गिक संसाधने – हवा, पाणी आणि जमीन

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

२.

सजीव सृष्टी

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

३.

सजीवांतील विविधता आणि वर्गीकरण

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

४.

आपत्ती व्यवस्थापन

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

५.

पदार्थ सभोवतालचे- अवस्था आणि गुणधर्म

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्यायSamanya vidnyan sahavi prashn uttare
Eyatta sahavi swadhyay prashn uttare      
6th  samanya vidnyan swadhyay question and answers


 

 

६.

पदार्थ आपल्या वापरातील

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

७.

पोषण आणि आहार

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

८.

आपली अस्थिसंस्था व रचना

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

९.

गती व गतीचे प्रकार

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

१०.

बल व बलाचे प्रकार

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

११.

कार्य आणि उर्जा

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्यायसामान्य विज्ञान सहावी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / सामान्य विज्ञान सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे आणि ऑनलाईन टेस्ट / सहावी सामान्य विज्ञान ऑनलाईन टेस्ट 

अ.क्र.

पाठाचे नाव

  १२.

साधी यंत्रे

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

१३.

ध्वनी  

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

१४.

प्रकाश व छायानिर्मिती

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

१५.

चुंबकाची गंमत  

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

१६.

विश्वाचे अंतरंग  

ऑनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय
Samanya vidnyan sahavi prashn uttare
Eyatta sahavi swadhyay prashn uttare      
6th  samanya vidnyan swadhyay question and answers


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.