सहावी भूगोल स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे व ऑनलाईन टेस्ट | 6th Bhugol swadhyay prashn uttare and online test

सहावी भूगोल स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे


भूगोल सहावी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / भूगोल सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे आणि ऑनलाईन टेस्ट / सहावी भूगोल ऑनलाईन टेस्ट Bhugol  sahavi prashn uttare / Eyatta sahavi swadhyay prashn uttare Vishay bhugol / 6th  bhugol  swadhyay question and answers


सहावी भूगोल विषयाची अनुक्रमणिका खाली दिली आहे. प्रत्येक पाठाखाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून स्वाध्यायाचे प्रश्न आणि उत्तरे पहा.

 विषय : भूगोल

अ.क्र.

पाठाचे नाव

  १.

पृथ्वी आणि वृत्ते  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

२.

चला वृत्ते वापरुयात

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

३.

पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना व क्षेत्राभेट

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

४.

हवा व हवामान  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

५.

तापमान  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय


Bhugol  sahavi prashn uttare
Eyatta sahavi swadhyay prashn uttare Vishay bhugol
6th  bhugol  swadhyay question and answers


विषय : भूगोल

अ.क्र.

पाठाचे नाव

६.

महासागरांचे महत्व  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

७.

खडक व खडकांचे प्रकार  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

८.

नैसर्गिक संसाधने  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

९.

उर्जा साधने  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

१०.

मानवाचे व्यवसाय  

ओनलाईन टेस्ट

स्वाध्याय

भूगोल सहावी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / भूगोल सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे आणि ऑनलाईन टेस्ट / सहावी भूगोल ऑनलाईन टेस्ट 


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.