सहावी इतिहास आणि नागरिकशास्त्र स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | 6th itihas ani nagarikshashtra swadhyay prashn uttare

सहावी इतिहास आणि नागरिकशास्त्र  स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे


खाली इतिहास आणि नागरिकशास्त्र  विषयाची अनुक्रमणिका दिली आहे. प्रत्येक पाठाखाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून स्वाध्यायाचे प्रश्न आणि उत्तरे


इतिहास आणि नागरिकशास्त्र सहावी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / इतिहास आणि नागरिकशास्त्र सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे आणि ऑनलाईन टेस्ट / सहावी इतिहास आणि नागरिकशास्त्र ऑनलाईन टेस्ट


इतिहास आणि नागरिकशास्त्र सहावी प्रश्न उत्तरे / इयत्ता सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे / इतिहास आणि नागरिकशास्त्र सहावी स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे आणि ऑनलाईन टेस्ट / सहावी इतिहास आणि नागरिकशास्त्र ऑनलाईन टेस्ट

सहावी इतिहास आणि नागरिकशास्त्र  स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे
विषय : इतिहास

अ.क्र.

पाठाचे नाव

  १.

 

भारतीय उपखंड आणि इतिहास

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

२.

इतिहासाची साधने

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

३.

हडप्पा संस्कृती

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

४.

वैदिक संस्कृती

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

५.

प्राचीन भारतातील धार्मिक प्रवाह

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

६.

जनपदे आणि महाजनपदे

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

७.

मौर्य कालीन भारत

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

८.

मौर्य साम्राज्यानंतरची राज्ये

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

९.

दक्षिण भारतातील प्राचीन राज्य

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

१०.

प्राचीन भारत : सांस्कृतिक

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

११.

प्राचीन भारत आणि जग

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्यायSamanya vidnyan sahavi prashn uttare
Eyatta sahavi swadhyay prashn uttare      
6th  etihas aani nagarikshastra question and answers
विषय : नागरिकशास्त्र

अ.क्र.

पाठाचे नाव

  १.

आपले समाजजीवन

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

२.

समाजातील विविधता

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

३.

ग्रामीण स्थानिक शासन संस्था

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

४.

शहरी स्थानिक शासन संस्था

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय

५.

जिल्हा प्रशासन

 ऑनलाईन टेस्ट  

स्वाध्याय
{ इयत्ता सहावी इतिहास आणि नागरिकशास्त्र ऑनलाईन टेस्ट लवकरच उपलब्ध होतील.}
Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.