५वी परिसर अभ्यास भाग- २ स्वाध्याय | 5th parisarabhyas bhag -2 exercise

5vi parisar abhyas exercise 5vi parisar abhyas bhag २ question and answer 5vi parisar abhyas bhag २ swdhyay uttare ५वी परिसर अभ्यास भाग १ प्रश्न आण
Admin

 

इयत्ता: ५वी.  विषय: परिसर अभ्यास भाग- २.मित्रांनो खाली परिसर अभ्यास भाग २  विषयाची अनुक्रमणिका दिली आहे. प्रत्येक पाठच्या नावाखाली तुम्हाला स्वाध्याय आणि ऑनलाईन टेस्ट अशा लिंक दिल्या आहेत त्यावर क्लिक करून तुम्ही स्वाध्याय उत्तरे पाहू शकता आणि ऑनलाईन टेस्ट देऊ शकता. 


अ.क्र.

धड्याचे नाव

इतिहास म्हणजे काय?

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

इतिहास आणि कालसंकल्पना

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

पृथ्वीवरील सजीव

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

उत्क्रांती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

मानवाची वाटचाल

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

अश्मयुग : दगडाची हत्यारे

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

निवारा ते गाव-वसाहती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

स्थिर जीवनाची सुरुवात

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

स्थिर जीवन आणि नागरी संस्कृती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१०

ऐतिहासिक काळ

स्वाध्याय

नलाईन टेस्ट5vi parisar abhyas exercise 
5vi parisar abhyas bhag २ question and answer 
5vi parisar abhyas bhag २ swdhyay uttare 
५वी परिसर अभ्यास भाग १ प्रश्न आणि उत्तरे
५वी परिसर अभ्यास स्वाध्याय 

Post a Comment

प्रिय मित्रांनो आम्ही दिलेली माहिती तुम्हाला आवडल्यास, उपयोगी पडल्यास आम्हाला नक्की comment करून सांगा. धन्यवाद.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.