५वी परिसर अभ्यास भाग- २ स्वाध्याय | 5th parisarabhyas bhag -2 exercise

 

इयत्ता: ५वी.  विषय: परिसर अभ्यास भाग- २.मित्रांनो खाली परिसर अभ्यास भाग २  विषयाची अनुक्रमणिका दिली आहे. प्रत्येक पाठच्या नावाखाली तुम्हाला स्वाध्याय आणि ऑनलाईन टेस्ट अशा लिंक दिल्या आहेत त्यावर क्लिक करून तुम्ही स्वाध्याय उत्तरे पाहू शकता आणि ऑनलाईन टेस्ट देऊ शकता. 


अ.क्र.

धड्याचे नाव

इतिहास म्हणजे काय?

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

इतिहास आणि कालसंकल्पना

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

पृथ्वीवरील सजीव

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

उत्क्रांती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

मानवाची वाटचाल

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

अश्मयुग : दगडाची हत्यारे

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

निवारा ते गाव-वसाहती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

स्थिर जीवनाची सुरुवात

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

स्थिर जीवन आणि नागरी संस्कृती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१०

ऐतिहासिक काळ

स्वाध्याय

नलाईन टेस्ट5vi parisar abhyas exercise 
5vi parisar abhyas bhag २ question and answer 
5vi parisar abhyas bhag २ swdhyay uttare 
५वी परिसर अभ्यास भाग १ प्रश्न आणि उत्तरे
५वी परिसर अभ्यास स्वाध्याय 

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url