५वी परिसर अभ्यास भाग १ स्वाध्याय उत्तरे | 5th parisar abhyas bhag 1 swadhyay exercise

5vi parisar abhyas exercise 5vi parisar abhyas bhag 1 question and answer 5vi parisar abhyas bhag 1 swdhyay uttare ५वी परिसर अभ्यास भाग १ प्रश्न आण
Admin

 

इयत्ता: ५वी.  विषय: परिसर अभ्यास भाग- १.


मित्रांनो खाली परिसर अभ्यास भाग १ विषयाची अनुक्रमणिका दिली आहे. प्रत्येक पाठच्या नावाखाली तुम्हाला स्वाध्याय आणि ऑनलाईन टेस्ट अशा लिंक दिल्या आहेत त्यावर क्लिक करून तुम्ही स्वाध्याय उत्तरे पाहू शकता आणि ऑनलाईन टेस्ट देऊ शकता. 


5vi parisar abhyas exercise  / 5vi parisar abhyas bhag 1 question and answer  / 5vi parisar abhyas bhag 1 swdhyay uttare  / ५वी परिसर अभ्यास भाग १ प्रश्न आणि उत्तरे / ५वी परिसर अभ्यास स्वाध्याय 


अ.क्र.

धड्याचे नाव

आपली पृथ्वी – आपली सूर्यमाला

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

पृथ्वीचे फिरणे

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

पृथ्वी आणि जीवसृष्टी

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

पर्यावरणाचे संतुलन

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

कुटुंबातील मुल्ये

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

नियम सर्वांसाठी

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

आपणच सोडवू आपले प्रश्न

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

सार्वजनिक सुविधा आणि माझी शाळा

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

नकाशा: आपला सोबती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१०

ओळख भारताची

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

११

आपले घर व पर्यावरण

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१२

सर्वांसाठी अन्न

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१३

अन्न टिकवण्याच्या पद्धती

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१४

वाहतूक

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१५

संदेशवहन व प्रसार माध्यमे

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१६

पाणी

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१७

वस्त्र-आपली गरज

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१८

पर्यावरण आणि आपण

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

१९

अन्नघटक

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२०

आपले भावनिक जग

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२१

कामांत व्यस्त आपली आंतरेन्द्रीये

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२२

वाढ आणि व्यक्तिमत्व विकास

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२३

संसर्गजन्य रोग आणि रोगप्रतीबंध

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२४

पदार्थ, वस्तू आणि उर्जा

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

२५

सामाजिक आरोग्य

स्वाध्याय

ऑनलाईन टेस्ट

ऑनलाईन टेस्ट लवकरच update केल्या जातील 


5vi parisar abhyas exercise 

5vi parisar abhyas bhag 1 question and answer 
5vi parisar abhyas bhag 1 swdhyay uttare 
५वी परिसर अभ्यास भाग १ प्रश्न आणि उत्तरे
५वी परिसर अभ्यास स्वाध्याय 
Post a Comment

प्रिय मित्रांनो आम्ही दिलेली माहिती तुम्हाला आवडल्यास, उपयोगी पडल्यास आम्हाला नक्की comment करून सांगा. धन्यवाद.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.