२२. होय मी सुद्धा स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे चौथी मराठी | Hoy Mi Suddha Swadhyay 4th Marathi

4th standard Marathi Hoy Mi Suddha Question Answers होय मी सुद्धा स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे 


प्र. १. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.


(अ) आईने मोहनला दुकानातून काय आणायला सांगितले ?

उत्तर: आईने मोहनला दुकानातून, डाळ, तांदूळ व साखर आणायला सांगितले.


(आ) मोहनने आकडेमोड का केली ?

उत्तर: आईला पैशांचा हिशोब द्यायचा होता,  म्हणून मोहनने आकडेमोड केली.

4th standard Marathi Hoy Mi Suddha answers  Hoy Mi Suddha 4th class question answers  Hoy Mi Suddha 4th standard Marathi questions answers  Iyatta chouthi prashn uttare


(इ) मोहनला किती रुपये जास्त आले होते ?

उत्तर: मोहनला पन्नास रुपये जास्त आले होते.

इयत्ता चौथी होय मी सुद्धा स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | चौथीचे प्रश्न उत्तरे दाखवा होय मी सुद्धा


प्र. २. का, ते लिहा.

 

(अ) आईने मोहनला हाक मारली.

उत्तर: आईला दुकानातून काही वस्तू हव्या होत्या, म्हणून तिने मोहनला हाक मारली.


(आ) मोहन कपाळाबर आठ्या घालत घरात आला.

उत्तर: खेळत असताना मोहनला आईने कामासाठी हाक मारली, म्हणून तो कपाळावर आठ्या घालत घरात आला. 


(इ) मोहनच्या आईला तिच्या आईने शाबासकी दिली.

उत्तर: स्वभिमानीपणा दाखवून मैतीनीचा फ्रॉक घेतला नाही, म्हणून मोहनच्या आईला तिच्या आईने शाबासकी दिली.


(ई) दुकानदाराने मोहनला शाबासकी दिली.

उत्तर: मोहनने जास्त आलेले पन्नास रुपये दुकानदाराला प्रामाणिकपणे परत केले, म्हणून दुकानदाराने मोहनला शाबासकी दिली.


(उ) मोहनला खूप भरून आले.

उत्तर: आईप्रमाणे आपणही स्वाभिमानी आणि प्रामाणिक असल्याचे मोहनने दाखवून दिले, त्यामुळे त्याला खूप भरून आले.

 

प्र. ३. खालील वाक्प्रचार व त्यांच्या अर्थांच्या जोड्या लावा.


'' गट

'' गट (उत्तर)

(१) पोटात बाकबूक होणे.

 (आ) खूप घाबरणे.

(२) जीव भांड्यात पडणे.

(इ) दिलासा मिळणे.

(३) ढसाढसा रडणे.

 (अ) खूप रडणे.

 

प्र. ४. खालील शब्दांना जोडून येणारे शब्द लिहा.


(अ) आकडे = आकडेमोड

(आ) आरडा = आरडाओरडा

(इ) हात' =  हातपाय

(ई) कावरा = कावराबावरा

 

प्र. ५. पाठात 'पायांत जोडे न घातलेला' - या शब्दसमूहाबद्दल 'अनवाणी' हा एक शब्द आलेला आहे. खालील शब्द वाचा. असे आणखी शब्द शोधून लिहा.


(अ) जन्म झालेले ठिकाण

उत्तर: जन्मस्थान


(आ) विमान चालवणारा

उत्तर: वैमानिक


(इ) कविता करणारी

उत्तर: कवयित्री


(ई) शोध लावणारा

उत्तर: संशोधक


(उ) देशाची सेवा करणारा

उत्तर: देशसेवक

 

प्र. ६. वाक्यातील रिकाम्या जागी खालील शब्दसमूहांची योग्य रूपे वापरा. (चेहरा कसनुसा करणे, नजर चुकवणे, अस्वस्थ होणे.)

कपबश्या कपाटात ठेवताना माझ्या हातून एक कप फुटला. त्यामुळे मी ........झालो. मी ............आईकडे गेलेओ. तिच्याशी........बोलू लागलो.

उत्तर:

            कपबश्या कपाटात ठेवताना माझ्या हातून एक कप फुटला. त्यामुळे मी अस्वस्थ झालो. मी चेहरा कसनुसा करत आईकडे गेलेओ. तिच्याशी नजर चुकवून बोलू लागलो.

 

प्र. ७. 'दुकान' या शब्दाला 'दार' प्रत्यय लावून 'दुकानदार' असा शब्द पाठात आलेला आहे. असे आणखी शब्द शोधून लिहा.

उत्तर:

१) रखवलदार

२) हवालदार

३) बहारदार

४) राखणदार

५) मजेदार

६) टोकदार

७) धारदार


Hoy Mi Suddha 4th standard Marathi questions answers | Iyatta chouthi prashn uttare

*********


Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.