इयत्ता सातवी इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | iyatta 7vi itihas nagarikshastra swadhyay prashn uttare pdf


 

 सातवी इतिहास व नागरिकशास्त्र  स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | 7th Standard itihas nagarikshastra swadhyay question answer

 

सातवी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  स्वाध्याय  इयत्ता सातवी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  प्रश्न उत्तरे  इयत्ता सातवी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  गाईड pdf ७वी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  स्वाध्याय  ७वी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  प्रश्न उत्तरे महाराष्ट्र बोर्ड  स्वाध्याय इयत्ता सातवी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  पाठ इयत्ता सातवी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  गाईड pdf


                    इयत्ता सातवी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  या पुस्तकात असणाऱ्या प्रत्येक पाठाखालील स्वध्यायाची उत्तरे इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही उपलब्ध करून दिली आहेत.  खाली इयत्ता सातवी इतिहास  व नागरिकशास्त्र  विषयाची संपूर्ण अनुक्रमणिका देण्यात आली आहे. तुम्हांला हवा असलेल्या धड्याचा स्वाध्याय पाहण्यासाठी खालील अनुक्रमणिकेतून तुम्हाला हव्या असलेल्या पाठाच्या नावावर क्लिक करा. तुम्हांला त्या धड्याच्या स्वाध्याय मिळेल.


चला तर मग लगेच तुम्हांला हवा त्या धड्याचा स्वाध्याय पहा.

आणि शेवटी दिलेल्या whatsapp च्या बटनावर क्लिक करून तुमच्या मित्र मैत्रिणींसोबत देखील शेअर करा.

सातवी इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय इयत्ता सातवी इतिहास व नागरिकशास्त्र प्रश्न उत्तरे इयत्ता सातवी इतिहास व नागरिकशास्त्र गाईड pdf ७वी इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय ७वी इतिहास व नागरिकशास्त्र प्रश्न उत्तरे महाराष्ट्र बोर्ड स्वाध्याय इयत्ता सातवी इतिहास व नागरिकशास्त्र पाठ इयत्ता सातवी इतिहास व नागरिकशास्त्र गाईड pdf

अ.क्र.

पाठाचे नाव

लिंक

१.

 

 

इतिहासाची साधने

येथे क्लिक करा.

२.


शिवपूर्वकालीन भारत


येथे क्लिक करा.

३.


धार्मिक समन्वय


येथे क्लिक करा.

४.


शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र


येथे क्लिक करा.

५.


स्वराज्यस्थापना


येथे क्लिक करा.

६.


मुघलांशी संघर्ष


येथे क्लिक करा.

७.


स्वराज्याचा कारभार


येथे क्लिक करा.

८.


आदर्श राज्यकर्ता


येथे क्लिक करा.

९.


मराठ्यांचा स्वातंत्र्यसंग्राम


येथे क्लिक करा.

१०.


मराठ्यांच्या सत्तेचा विस्तार


येथे क्लिक करा.

११.


राष्ट्ररक्षक मराठे


येथे क्लिक करा.

१२.


साम्राज्याची वाटचाल


येथे क्लिक करा.

१३.


महाराष्ट्रातील समाजजीवन


येथे क्लिक करा.


 

 

 

 

 

नागरिकशास्त्र

आपले संविधानअ.क्र.

पाठाचे नाव

लिंक

१.


आपल्या संविधानाची ओळख


येथे क्लिक करा.

२.


संविधानाची उद्देशिका


येथे क्लिक करा.

३.


संविधानाची वैशिष्ट्ये


येथे क्लिक करा.

४.


मूलभूत हक्क भाग-१


येथे क्लिक करा.

५.


मूलभूत हक्क भाग-२


येथे क्लिक करा.

६.


मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये


येथे क्लिक करा.


 • 7th standard itihas nagarikshastra guide Maharashtra board
 • 7th std itihas nagarikshasatra guide pdf Marathi medium
 • 7th std itihas nagarikshastra question answers Marathi medium pdf
 • 7vi itihas nagarikshastra swadhyay

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url