इयत्ता सातवी भूगोल स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे सर्व धडे | iyatta 7vi Bhugol swadhyay prashn uttare pdf

 


 

 

सातवी भूगोल स्वाध्याय  इयत्ता सातवी भूगोल प्रश्न उत्तरे  इयत्ता सातवी गाईड pdf ७वी भूगोल स्वाध्याय  ७वी भूगोल प्रश्न उत्तरे महाराष्ट्र बोर्ड  स्वाध्याय इयत्ता सातवी भूगोल पाठ १ ते ११ इयत्ता सातवी भूगोल गाईड pdf

 

                    इयत्ता सातवी भूगोल या पुस्तकात असणाऱ्या प्रत्येक पाठाखालील स्वध्यायाची उत्तरे इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही उपलब्ध करून दिली आहेत.  खाली इयत्ता सातवी भूगोल विषयाची संपूर्ण अनुक्रमणिका देण्यात आली आहे. तुम्हांला हवा असलेल्या धड्याचा स्वाध्याय पाहण्यासाठी खालील अनुक्रमणिकेतून तुम्हाला हव्या असलेल्या पाठाच्या नावावर क्लिक करा. तुम्हांला त्या धड्याच्या स्वाध्याय मिळेल.


सातवी भूगोल स्वाध्याय  इयत्ता सातवी भूगोल प्रश्न उत्तरे  इयत्ता सातवी गाईड pdf ७वी भूगोल स्वाध्याय  ७वी भूगोल प्रश्न उत्तरे महाराष्ट्र बोर्ड  स्वाध्याय इयत्ता सातवी भूगोल पाठ १ ते ११ इयत्ता सातवी भूगोल गाईड pdf


चला तर मग लगेच तुम्हांला हवा त्या धड्याचा स्वाध्याय पहा.

आणि शेवटी दिलेल्या whatsapp च्या बटनावर क्लिक करून तुमच्या मित्र मैत्रिणींसोबत देखील शेअर करा.


अ.क्र.

पाठाचे नाव

लिंक

१.

ॠतुनिर्मिती (भाग-१)

.......

२.

सूर्य, चंद्र व पृथ्वी

येथे क्लिक करा.

३.

भरती-ओहोटी

येथे क्लिक करा.

४.

हवेचा दाब

येथे क्लिक करा.

५.

वारे

येथे क्लिक करा.

६.

नैसर्गिक प्रदेश

येथे क्लिक करा.

७.

मृदा

येथे क्लिक करा.

८.

ॠतुनिर्मिती (भाग-२)

येथे क्लिक करा.

९.

कृषी

येथे क्लिक करा.

१०.

मानवी वस्ती

येथे क्लिक करा.

११.

सामोच्च रेषा नकाशा आणी भूरूपे

येथे क्लिक करा.

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url