इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे पाठ १ ते २० | iyatta 7vi vidnyan swadhyay prashn uttare pdf

सातवी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे इयत्ता सातवी गाईड pdf ७वी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय ७वी सामान्य विज्ञान
Admin

 सातवी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय प्रश्न उत्तरे | 7th Standard swadhyay question answer


सातवी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय  इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे  इयत्ता सातवी गाईड pdf ७वी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय  ७वी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे महाराष्ट्र बोर्ड  स्वाध्याय इयत्ता सातवी विज्ञान पाठ १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,.... इयत्ता सातवी विज्ञान गाईड pdf

 

 

                इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान या पुस्तकात असणाऱ्या प्रत्येक पाठाखालील स्वध्याया ची उत्तरे इयत्ता सातवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही उपलब्ध करून दिली आहेत.  खाली इयत्ता सातवी विज्ञान विषयाची संपूर्ण अनुक्रमणिका देण्यात आली आहे. तुम्हांला हवा असलेल्या धड्याचा स्वाध्याय पाहण्यासाठी खालील अनुक्रमणिकेतून तुम्हाला हव्या असलेल्या पाठाच्या नावावर क्लिक करा. तुम्हांला त्या धड्याच्या स्वाध्याय मिळेल.


चला तर मग लगेच तुम्हांला हवा त्या धड्याचा स्वाध्याय पहा.

 शेवटी दिलेल्या whatsapp च्या बटनावर क्लिक करून तुमच्या मित्र मैत्रिणींसोबत देखील शेअर करा.

 

 

सातवी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय  इयत्ता सातवी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे  इयत्ता सातवी गाईड pdf ७वी सामान्य विज्ञान स्वाध्याय  ७वी सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे महाराष्ट्र बोर्ड  स्वाध्याय इयत्ता सातवी विज्ञान पाठ १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,.... इयत्ता सातवी विज्ञान गाईड pdf

 

अ.क्र.

पाठाचे नाव

लिंक

१.


सजीव सृष्टी : अनुकूलन व वर्गीकरण


येथे क्लिक करा.

२.


वनस्पती : रचना व कार्ये


येथे क्लिक करा.

३.


नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म


येथे क्लिक करा.

४.


सजीवांतील पोषण


येथे क्लिक करा.

५.


अन्नपदार्थांची सुरक्षा


येथे क्लिक करा.

६.


भौतिक राशींचे मापन


येथे क्लिक करा.

७.


गती, बल व कार्य


येथे क्लिक करा.

८.


स्थितिक विद्युत


येथे क्लिक करा.

९.


उष्णता


येथे क्लिक करा.

१०.


आपत्ती व्यवस्थापन


येथे क्लिक करा.

 

 

 

 

 

११.


पेशीरचना आणि सूक्ष्मजीव


येथे क्लिक करा.

१२.


मानवी स्नायू व पचनसंस्था


येथे क्लिक करा.

१३.


बदल: भौतिक व रासायनिक


येथे क्लिक करा.

१४.


मूलद्रव्ये, संयुगे आणि मिश्रणे


येथे क्लिक करा.

१५.


पदार्थ : आपल्या वापरातील


येथे क्लिक करा.

१६.


नैसर्गिक साधनसंपत्ती


येथे क्लिक करा.

१७.


प्रकाशाचे परिणाम


येथे क्लिक करा.

१८.


ध्वनी : ध्वनीची निर्मिती


येथे क्लिक करा.

१९.


चुंबकीय क्षेत्राचे गुणधर्म


येथे क्लिक करा.

२०.


तारकांच्या दुनियेत.


येथे क्लिक करा.

 

  •  ७th standard science guide Maharashtra board
  • ७th std science guide pdf Marathi medium
  • th std science question answers Marathi medium pdf
  • 7vi vidnyan swadhyay

Post a Comment

प्रिय मित्रांनो आम्ही दिलेली माहिती तुम्हाला आवडल्यास, उपयोगी पडल्यास आम्हाला नक्की comment करून सांगा. धन्यवाद.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.