इयत्ता आठवी विषय इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय | Iyatta aathvi Vishay Itihas v Nagarikshastra prashn uttare

इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय | 8th standard Itihas v Nagarikshastra question answers


इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय pdf | इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र पुस्तके | इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र गाईड pdf downlod | इयत्ता आठवी विषय इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय


                    इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र या पुस्तकात असणाऱ्या प्रत्येक पाठाखालील स्वाध्यायाची उत्तरे इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही उपलब्ध करून दिली आहेत.  खाली इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र विषयाची संपूर्ण अनुक्रमणिका देण्यात आली आहे. तुम्हांला हवा असलेल्या धड्याचा स्वाध्याय पाहण्यासाठी खालील अनुक्रमणिकेतून तुम्हाला हव्या असलेल्या पाठाच्या नावावर क्लिक करा. तुम्हांला त्या धड्याच्या स्वाध्याय मिळेल.

 

चला तर मग लगेच तुम्हांला हवा त्या धड्याचा स्वाध्याय पहा.

 

8vi Itihas v Nagarikshastra prashn uttare pdf   इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र गाईड pdf downlod   8th standard Itihas v Nagarikshastra digest pdf    इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय pdf   इयत्ता आठवी विषय इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय

 

अ.क्र.

पाठाचे नाव

स्वाध्याय लिंक

१.

इतिहासाची साधने.

VIEW

२.

युरोप आणि भारत

VIEW

३.

ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम

VIEW

४.

१८५७ चा स्वातंत्र्यलढा

VIEW

५.

सामाजिक व धार्मिक प्रबोधन

VIEW 


8th standard Itihas v Nagarikshastra question answers
class Itihas v Nagarikshastra chapter  question answer
Iyatta aathvi Vishay Itihas v Nagarikshastra Itihas v Nagarikshastra prashn uttare

 

६.

स्वातंत्र्य चळवळीच्या युगास प्रारंभ

VIEW

७.

असहकार चळवळ

VIEW

८.

सविनय कायदेभंग चळवळ

VIEW

९.

स्वातंत्र्यलढ्याचे अंतिम पर्व

VIEW

१०.

 

सशस्त्र क्रांतिकारी चळवळ

 VIEW

 ११.

समतेचा लढा

VIEW

१२.

स्वातंत्र्यप्राप्ती

VIEW

१३.

स्वातंत्र्यलढ्याची परिपूर्ती

VIEW

१४.

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती

VIEW 

 इयत्ता आठवी नागरिकशास्त्र स्वाध्याय | 8vi Nagarikshastra Swadhyay

 

अ.क्र.

पाठाचे नाव

स्वाध्याय लिंक

१.

संसदीय शासन पद्धतीची ओळख

VIEW

२.

भारताची संसद

VIEW

३.

केंद्रीय कार्यकारी मंडळ

VIEW

४.

भारतातील न्यायव्यवस्था

VIEW

५.

राज्यशासन

VIEW

६.

नोकरशाही

VIEW 

 *******


8vi Itihas v Nagarikshastra prashn uttare pdf 

इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र गाईड pdf downlod 

8th standard Itihas v Nagarikshastra digest pdf 

 इयत्ता आठवी इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय pdf 

इयत्ता आठवी विषय इतिहास व नागरिकशास्त्र स्वाध्याय 

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.